WiMicK Model

WiMicK model

Ginnther werkt volgens het WiMicK model, dat staat voor de termen ‘Waarom’, ‘inrichting’, ‘Mensen’, ‘innovatie’, ‘communicatie’ en ‘Klanten’.
Deze vijf kernbegrippen zijn van essentieel belang voor het succes van de organisatie. Weten waarom je bestaat en voor wie je er wilt zijn dient voor elke organisatie duidelijk te zijn. Om je doelen te kunnen behalen is de mens voor alle organisaties het sleutel instrument. Vandaar dat de W, de M, en de K met hoofdletters worden geschreven. Deze drie eenheid is het fundament van elke organisatie. Op basis van deze driehoek zijn de  kernbegrippen inrichting van de organisatie, de communicatie en innovatie(-kracht) onlosmakelijk verbonden met het behalen van succes. Het WiMicK model helpt om snel inzicht te krijgen hoe een organisatie werkt en op welke gebieden verbetering kan worden bereikt. Aan de hand van het WiMicK analyse onderzoek worden verbeteracties benoemd die in samenwerking met de klant worden uitgevoerd.