Disclaimer

De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.ginnther.nl. Door gebruik te maken van de website, wordt er verwacht dat u op de hoogte bent van deze disclaimer en dat u instemt hiermee.

Aansprakelijkheid


De website www.ginnther.nl wordt met uiterste zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Eventuele onvolledigheden of onjuistheden zijn echter niet te voorkomen. Ginnther kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de onvolledige of onjuiste informatie die op deze website wordt vertoond en voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade.

Copyright


Ginnther blijft beschikken over alle intellectuele eigendomsrechten en rechten met betrekking tot de inhoudelijke informatie op deze website, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, teksten, afbeeldingen, video’s, audio en grafisch materiaal. Het is op geen enkele wijze toegestaan de informatie of andere op de website getoonde materialen te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder uitsluitend schriftelijke toestemming van Ginnther of andere rechthebbende personen.

Wijzigingen


Ginnther behoudt zich het recht om deze website en de daarin opgenomen gegevens op ieder gewenst moment en naar eigen inzicht, zonder voorafgaande kennisgeving, te veranderen of te beëindigen.