Over Ginnther…

harry_renting2

Harry Renting is een ervaren manager en coach. Een plezierig leven vindt hij erg belangrijk, met veel humor. Hij vindt dat betekenis geven gepaard gaat met het stellen van doelen. Harry is een creatief denker en leider die graag met mensen werkt aan ontwikkeling. Zijn focus ligt op het bereiken van resultaten. 

Harry Renting

CEO en oprichter Ginnther

Natuurlijk

Harry (1958) is geboren op de boerderij. Dichtbij de natuur zag hij dat alles een natuurlijke tijd (nodig) heeft. En dat veranderen met een duidelijk doel voor ogen mogelijk is: alles op zijn tijd en in zijn tempo. Het welbekende grassprietje groeit niet harder door er aan te trekken. Wel door er zorg aan te besteden, te voeden en in een omgeving te plaatsen waar het kan groeien. En daar oog en aandacht voor te hebben.

Mensgedreven

Na de middelbare school heeft Harry zijn onderwijsbevoegdheid gehaald. Hij is werkzaam geweest op veel scholen. In die periode heeft hij een scherp oog ontwikkeld voor de mogelijkheden en de behoeften van het individu, de kracht van het team en de organisatie als geheel.

Richting

Harry heeft na zijn onderwijsloopbaan gewerkt als beleidsmaker op een ministerie. En zag daarbij dat verandering weliswaar gestuurd kan worden maar dat alles zijn eigen dynamiek volgt. Bij alles dien je te weten waarom je iets wilt.
Als je niet weet waar je naar toe wilt is elke richting goed. Maar je zult nooit op je bestemming komen. Beter is om vantevoren te weten wat je wilt bereiken. Nadenken hoe je waar wilt komen. Wat je daarvoor in huis hebt en wat je nog extra nodig hebt.

Organiseren

Doelen bereik je wanneer je de energie en het talent weet te organiseren. Harry heeft in IT servicemanagement geleerd dat duidelijk hebben waar je goed in bent en voor wie je wat doet van wezenlijk belang is voor het succes van het individu, het team en de organisatie. En dat kwaliteit te organiseren is als je in staat bent scherp te krijgen hoe de bedrijfsprocessen in elkaar zitten.  Zolang het perspectief van het individu als een belangrijke succesfactor gewaardeerd wordt.

Besturen

Managen is een vak waarin je zorgt dat de dingen goed gedaan worden. Besturen is zorgen dat de goede dingen gedaan worden. Harry heeft in zijn leven verschillende bestuursfuncties uitgeoefend en bestuurders geadviseerd in het maken van keuzen. Hij heeft geleerd dat bestuurders voortdurend bezig zijn in het afwegen van dilemma’s. Daarbij helpt hij bestuurders steeds met de keuze door de visie van de organisatie te toetsen.